Skriv for at begynde søgning

Bæredygtighed Branchenyt Seneste nyt

Bæredygtighed er også en forretning

BC Hospitality Group arbejder med bæredygtighed som omdrejningspunkt i alle forretningsenheder.
Det skaber værdi på flere områder og er i år belønnet med Københavns Erhvervspris.

Udsigten ser godt ud fra Allan L. Agerholms kontor i Bella Center Copenhagen. Den administrerende direktør for BC Hospitality Group, en af landet største aktører inden for hoteller, konferencer, messer, catering og hospitality, glæder sig oprigtigt over at være belønnet med Københavns Erhvervspris for at præstere en særlig indsats for miljø og CSR.

»Det betyder faktisk rigtig meget for organisationen. Vi oplever, når vi får sådan en pris, at det sender en bølge af stolthed gennem organisationen, som rammer bredere, end man umiddelbart skulle tro. En del af det, vi arbejder med i det daglige, er besværligt i et eller andet omfang, og når så dem, der arbejder med det, får den her anerkendelse, giver det benzin til maskinen til at blive ved med at gøre det,« forklarer Allan L. Agerholm.

Det var koblingen af både vækst og samfundsmæssige gevinster og greb på inklusion af borgere, madspild og energibesparelser, der overbeviste dommerkomiteen om, at BC Hospitality Group fortjente Københavns Erhvervspris’ ære og opmærksomhed i år. Det har også været en lang rejse at nå dertil for Allan L. Agerholm og de 2750 medarbejdere, og den har hverken været nem eller for sjov.

Motivet for at gøre bæredygtighed til omdrejningspunkt for virksomheden er indiskutabelt kommercielt.
»Vi har kommercialiseret bæredygtigheden. Det er noget mange har haft en berøringsangst overfor, for kan man tillade sig det? Men vi er ikke til jantelov eller andet. Vi er helt åbne overfor, at når vi arbejder med det her, er det også fordi vi gerne vil arbejde med bæredygtighed, og det er også fordi vi gerne vil hjælpe nogle mennesker ind på arbejdsmarkedet, men vi tillader os altså at lave forretning ud af det, for det er det, der betaler hele gildet,« siger Allan L. Agerholm.

Tog en chance
Det er cirka ti år siden, at Allan L. Agerholm støbte kerneværdierne ned i fundamentet, der siden skulle komme til at gælde for hele koncernen. Allan L. Agerholm var inspireret af, hvad andre store erhvervslederne havde bedrevet indenfor CSR og intentionerne i FN’s Global Impact, da han i 2008 stod over for at skulle åbne Crowne Plaza Copenhagen Towers til 800 millioner kroner, og krisen viste kløer.

»Jeg tænkte, at når nu jeg havde chancen, ville jeg gøre det, ingen af mine tidligere arbejdsgivere havde gjort ordentligt – nemlig at lægge selve bæredygtigheden i centrum af det, vi skulle lave. Ud fra det besluttede jeg to ufravigelige regler: Bæredygtige løsninger må aldrig være på bekostning af kvaliteten, og det må aldrig medføre en øget omkostning for gæsten.«
Kunderne var ret ligeglade med den bæredygtige tankegang for 10 år siden. Men det har ændret sig.

»Særligt siden vi overtog Bella Center Copenhagen, har vi set, at den vægtning, som bæredygtighed har for de store associations-kongresser, er stabilt voksende og fylder mere og mere som konkurrenceparameter, når vi slås med de andre konferencebyer i verden. Jeg er ikke stødt på noget kongrescenter i verden, der gør det her,« hævder Allan L. Agerholm og henviser til årsrapportens 70 sider, hvor alle vinkler af indsatsen er beskrevet. Og udbyttet er stort, mener han.
»Som virksomhed har vi ansvar for at finde nogle løsninger, der ikke skader vores verden. Og når man så samtidig kan få en konkret fordel, er det en win-win hele vejen. Samtidig, og det måler vi på, får vi skabt en stolthed, der gennemsyrer organisationen meget dybt.«

Energi på mange fronter
Særligt indsatsen med at nedbringe energiforbruget er der grund til at fremhæve blandt de verdensmål BC Hospitality Group stræber efter. Energiforbruget for hele virksomheden blev i 2017 reduceret med 12% og CO2 udslippet med 14% i samme periode. Også det aldrende Bella Center Copenhagen kastede sig over energioptimering og kunne i 2017 registrere en reduktion på 19 % svarende til en besparelse på 564 tons CO2. I 2021 skal viseren stå på 25%.

God smag i munden
Madspild var indtil i 2016 et uberørt felt. Visheden om, at overskud gik til biogas, reddede samvittigheden på stregen, men det ændrede jo ikke ved den globale fødevareknaphed, som Allan L. Agerholm påpeger. BC Hospitality Group satte strøm til affaldssortering og fik i 2016 en app, der kunne registrere madspil, hvilket har medført ændrede rutiner i køkkenerne og overfor gæsterne. Siden 2016 er madspild reduceret med lige fra 8% i nogle køkkener og op til 60% i andre, oplyses det.

Virksomheden har et hold af medarbejdere, der alene har til opgave et udfordre forsyningskæden, leverandører og måder at arbejde på for at opnå en højere grad af bæredygtighed. Det betyder nogle meget bevidste valg og fravalg og blandt andet fokus på, hvordan volume kan opveje en højre råvarepris.
For eksempel købes kaffebønner hjem i hele containere – direkte fra et projekt på Sumatra, der arbejder for bæredygtig kaffeproduktion og beskyttelse af den truede orangutang. Der indkøbes også hele grise og køer, ikke kun de populære udskæringer, direkte fra danske og svenske frilands-opdrættere.

»Derfor kan vi levere høj kvalitet til en fornuftig pris. Det er bare meget besværligt,« som direktøren siger.
BC Hospitality Group var også den første partner som den socialøkonomiske virksomhed ByBi indgik samarbejde med tilbage i 2010. Bybi binder mennesker med forskellige baggrund sammen om at passe bier, og på toppen af Bella Center Copenhagen står otte bistader. Her kunne 35 bipassere, heriblandt også hjemløse, langtidsledige og flygtninge sidste år tappe 114 kilo honning.

»For der er visse grupper af befolkningen, som vil være for vanskelige at integrere i virksomheden. Men så støtter man de projekter, som f.eks Bybi, der kan rumme netop dem,« forklarer Allan L. Agerholm.

Multietnisk fordel
Rummeligheden er ellers bred med 79 forskellige nationaliteter i virksomheden og cirka 650 borgere, som siden 2008 har været igennem indslusning- og opkvalificeringsforløb i virksomheden.
»Jeg besluttede, da vi skulle åbne Crowne Plaza, at halvdelen af medarbejderne skulle være folk, der ikke havde en direkte adgang til arbejdsmarkedet. Det lykkedes at finde 50-60, da vi åbnede i 2009, og en del er stadig ansat.

»De er stjerneperformere. Det, jeg ikke vidste, var, at når man rækker hånden ud overfor en person, som måske har det lidt svært, så er der rigtig mange, der kvitterer ved at være rigtig glade og loyale. Og det er som udgangspunkt, når man er i servicebranchen, et rigtig godt sted at starte. Hvis man er glad for at gå på arbejde, er der større chance for, at det smitter af på gæsten. Crowne Plaza har aldrig været ude af top 10 på Tripadvisor for store hoteller i København, og det er simpelthen på grund af de her mennesker, der løber rundt derovre og smitter hinanden med positiv energi.«

Af Jeanette Hougaard Gram
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar