Skriv for at begynde søgning

Portrætter Seneste nyt VIRKSOMHEDER

Colas: Vi skal gøre en forskel

For asfaltvirksomheden Colas Danmark handler det i høj grad om innovation og udvikling. Virksomheden skal ifølge administrerende direktør Hans Oluf Krog være med til at løse udfordringerne med klimaet og bidrage til en renere miljø.

Der er knap 75.000 kilometer offentlig vej i Danmark ifølge Vejdirektoratet. Og mange af de kilometer har Glostrup-virksomheden Colas Danmark været med til at anlægge.
Asfaltvirksomheden er en af de førende entreprenører i Danmark, når det kommer til vejbygning, og med sine næsten 90 år på markedet er det også en virksomhed, der ønsker at gøre en forskel, fortæller administrerende direktør Hans Oluf Krog.
»Innovation og udvikling er meget vigtig for Colas. Vi har et stærkt ønske om at være med til at løse klimaudfordringen og bidrage til et renere miljø, og vi oplever en voksende interesse for bæredygtige produkter, både i Danmark og i udlandet,« siger han.

Colas Danmark har siden 1995 været en del af den internationale koncern Colas Gruppen, som består af 55.000 medarbejdere på verdensplan, og det har været med til at give Colas Danmark unikke muligheder.

»Vi har stor fordel af at være med i en stor koncern, hvor udvikling står højt på dagsordenen. Vores moderselskab ejer Europas største vejlaboratorium, som udvikler nye produkter i samarbejde med specialister og laboratorier i de enkelte lande. Colas Gruppen samarbejder også med forskere og statslige institutioner, og alle landene i Colas Gruppen har adgang til de nye produkter og metoder.
’Stordriften’ betyder, at vi kan tilbyde vores kunder nye, unikke produkter til en mere attraktiv pris end hvis vi udviklede produkterne alene,« siger Hans Oluf Krog og uddyber:

»Det der adskiller os i forhold til mange andre virksomheder er, at vi er en del af en verdensomspændende koncern, som har fokus på infrastruktur og veje. Vores bagland gør os unik, både fordi vi har økonomisk styrke og adgang til fælles forskning og udvikling. Dermed kan vi tilbyde vores kunder innovative produkter og metoder, som i sidste ende gavner mange mennesker.«

Værdierne
Colas har eksisteret i Danmark siden 1930 og har i dag cirka 500 medarbejdere, som er spredt over hele landet, ligesom opgaverne. Derfor er det også vigtigt, at virksomhedens værdier er forankrede i alle led.

»Værdierne handler blandt andet om at tage ansvar og gøre en forskel.
Det ser jeg hver dag hos vores engagerede medarbejdere og ude på vores asfalthold, hvor de skal være dygtige til at samarbejde og passe på hinanden og trafikanterne,« siger Hans Oluf Krog og fortsætter:»Når vi siger, at vi skaber tillid ved åbenhed og mod, at vi respekterer hinanden og står sammen og løfter i flok, så handler det blandt andet om, at vi lytter til hinanden, uanset hvor vi er placeret i organisationen. Og at vi hjælper hinanden og har modet til at uddelegere opgaver, fordi vi stoler på hinanden, og fordi vi ønsker motiverede medarbejdere.«
Dette har ifølge direktøren også betydet, at Colas igennem årene er blevet langt mere åben over for sin omverden.

»Vi mener, det er vigtigt at kommunikere med vores omverden. Derfor tager vi imod studerende, vi taler med pressen, og vi inviterer naboer, samarbejdspartnere og vores medarbejderes familier indenfor på vores arbejdspladser til åbent hus,« siger han fra hovedkontoret i Glostrup.

Beliggenheden
Colas flyttede til Fabriksparken i Glostrup i 1965 fra Valby. Dengang var der langt mere industri og mange flere arbejdspladser i området. I
I 2004 flyttede virksomheden også deres hovedkontor til Glostrup fra Lyngby-Taarbæk Kommune for at være tættere på fabrikken og dermed udnytte synergien mellem produktion og administration.

»I disse år oplever mange industrivirksomheder rundt om i landet, at boligbyggeri rykker tættere på industriområderne, hvor virksomhederne har ligget i mange år. Derfor flytter mange virksomheder langt væk fra byområderne eller ud af landet. Vi er godt tilfredse med samarbejdet, og vores fabriksanlæg lever op til alle krav,« siger siger Hans Oluf Krog, og tilføjer:

»Beliggenheden i Fabriksparken er ideel for os, fordi vi ligger tæt på det vejnet, vi skal levere asfalt til. Vi håber derfor også, at Fabriksparken i Glostrup fortsat kan bevare sin status som erhvervsområde med industri, så vi kan være med til at bevare nogle af de industriarbejdspladser, der er tilbage i området.
Vi er glade for samarbejdet med kommunen, det er uproblematisk, og beliggenheden har stor betydning. Både i forhold til vores arbejdsopgaver og motorvejsnettet, men også i forhold til vores medarbejdere på hovedkontoret.«

FACTS OM COLAS DANMARK
Hos Colas Danmark handler det om at være innovative, både når det kommer til produkter, men også selve produktionen. Her kan du se en række eksempler på dette.

KONGERNES NORDSJÆLLAND
Asfalten til cykelruten i Danmarks nye nationalpark ’Kongernes Nordsjælland’ er leveret af Colas’ fabrik i Herstedøster, som producerer specialprodukter på Sjælland. Hillerød Kommune ønskede, at belægningen skulle have et naturligt udtryk, som giver de besøgende et visuelt indtryk af at gå eller cykle på en grussti. Samtidig skulle stien være lige så stærk og komfortabel at cykle på som en asfaltsti. Colas og Hillerød Kommune udviklede i samarbejde en særlig Parforce-asfalt, som har samme udtryk som en grussti, men er stærk som en asfaltsti. For Colas’ medarbejdere er det altid en spændende udfordring at være med til at udvikle nye produkter i samarbejde med en kunde. Her er det vigtigt, at man lytter til kundens behov og ønsker og sammen finder lige netop den rette løsning. Colas udlagde asfalt på i alt 3.500 m2 stisystem.

EXO-PUSH
Exo-Push er udviklet af Colas Gruppen i samarbejde med den franske udviklingsvirksomhed RB3D og er at betragte som asfaltarbejderens forlængede arm. Ideen til robotten er opstået, fordi Colas ønskede at aflaste asfaltarbejderen. Fordelingen af asfalten på vejen med en såkaldt ’rager’ er en nødvendig del af asfaltudlægningen, og arbejdet med en manuel asfaltrager kan være hårdt. Med Exo-Push får asfaltarbejderen en co-bot, som skal aflaste medarbejderen. Robotten kan ikke erstatte asfaltarbejderen. Exo-Push spændes nemlig på medarbejderen, som styrer robotten og den ’forlængede arm’. Robotten vejer 12 kg og er således ikke tung. Exo-Push blev demonstreret på Colas’ fabrik i Fabriksparken i november 2017, hvor 3F, flere kommuner, Asfaltindustrien og andre var til stede. Nu tester Colas co-botten på forskellige vejarbejder.

VANDVEJEN
Colas har sammen med EnviDAN og Schulze+Grassov udviklet en enkel løsning på afledning af regnvand, så vandet ikke ender i kældre ved ekstreme regnskyl. Den innovative løsning fungerer ved, at man opstuver vandet i render i vejen, hvor det afledes langsomt. Alternativet kunne være en dyr udvidelse af kloaksystemet. En udskiftning til større rør løser imidlertid ikke problemet, hvis man ikke samtidig har et sted at lede de store vandmasser hen. Det problem løser Vandvejen ved at forsinke afledning af vandet. Vandvejen kan anlægges på mange forskellige måder og kan tilpasses det omkringliggende miljø, både mht. funktionalitet og æstetik. Det vigtige er princippet, hvor vejens tværprofil ændres, så det i samspil med renderne kan rumme og forsinke selv store skybrud, inden vandet langsomt ledes videre. Vandvejen kan ses bl.a. i Middelfart.

Af David Foli
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar