Skriv for at begynde søgning

Branchenyt Byggeri og Byudvikling INDBLIK KARRIERE Seneste nyt Uddannelse

Dansk Byggeri: “Lærlingeaftalen rammer dem, der ikke uddanner”

Med udsigten til at mangle kvalificeret arbejdskraft skal der skaffes endnu flere praktikpladser. Den nye aftale, Praktikplads-AUB straffer de virksomheder, der ikke er med til at løfte opgaven. ”Vi er godt tilfredse med principperne i aftalen”, lyder det fra Dansk Byggeri, som opfordrer virksomhederne til at gå i gang med opgaven.

Udsigten til at mangle kvalificeret arbejdskraft er en af de helt store udfordringer for mange virksomheder. Alene indenfor byggeri og anlæg vurderer Dansk Byggeri, at branchen vil mangle cirka 18.000 faglærte om 10 år.
Det er de dystre prognoser, som i 2016 fik regeringen og arbejdsmarkedets parter til at indgå en trepartsaftale, der blandt andet sigter efter at uddanne flere unge. Målsætningen er formuleret i aftalen Praktikplads AUB, som trådte i kraft 1. januar, og den lægger op til, at der skabes 8.000 -10.000 flere praktikpladser i virksomhederne om året i de kommende år. Og her tages både pisk i anvendelse overfor de virksomheder, der ikke løfter opgaven med at oprette praktikpladser, og tilsvarende gives en økonomisk gulerod til dem, der gør det i særlig grad.
»I Dansk Byggeri synes vi, principperne i aftalen er rigtig fornuftige, for vi mener, at det er meget vigtigt, at vi får uddannet nok. Når vi kigger 10 år frem, er der risiko for, at hvis vi ikke uddanner flere, kan vi komme til at mangle 18.000 folk,« uddyber Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri.

Omfordeling af AUB
I erkendelse af, at målet om de mange ekstra praktikpladser ikke kommer af sig selv, har aftaleparterne tilrettelagt en omfordeling i Arbejdsmarkedets Uddannelses Bidrag (AUB).
Alle virksomheder får i den nye AUB-model et fradrag på 295 kroner per faglært medarbejder, men det væsentligste er, at der i den nye aftale skabes et økonomisk incitament til at oprette praktikpladser.
»Indenfor bygge og anlæg kræver den nye ordning, at der skal være omkring tre procent lærlinge i forhold til antallet af svende. Det betyder, at langt de fleste virksomheder, der i dag uddanner lærlinge, vil leve op til kravet. De øvrige skal overveje at tage en lærling. Dem aftalen primært rammer, er dem, der ikke uddanner i forvejen,« siger underdirektør Louise Pihl.
Alle virksomheder vil i april modtage en forskudsopgørelse fra AUB, hvor det med udgangspunkt i antal faglærte, branche og den forventede mangel på arbejdskraft fremover er beregnet, hvor mange lærlinge virksomheden bør uddanne i indeværende år. Hver virksomhed får altså et antal elevpoint, den skal leve op til. Er man ikke oppe på sit måltal, kan man nå at ansætte en eller flere lærlinge, og på den måde slippe for at betale mere til AUB.
Opretter en virksomhed flere praktikpladser og uddanner flere lærlinge, end den plejer, kan virksomheden indkassere en bonus på op til 25.000 kroner per årselev. Er der tilmed tale om, at lærlinge er optaget på en særlig fordelsuddannelse, kan man hæve yderligere 5.000 kroner.
Omvendt forholder det sig for virksomheder, der ikke opfylder målet i forskudopgørelsen. Her skal virksomheden betale 27.000 kroner per manglende helårslærling til den fælles AUB-ordning.
»Hvis man kan se, at måluddannelsesratioen ikke får den ønskede effekt, vil man nok komme til at se, at den bliver skruet op næste år. Så man kan lige så godt se at komme i gang. Jo før, des bedre,« siger Louise Pihl.

Af Jeanette Hougaard
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar