Skriv for at begynde søgning

PERSPEKTIV Seneste nyt

Dansk Byggeri om anlægsloft: Vågn op, Christiansborg!

Vi har modtaget indlæg fra Mads Raaschou, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden:

Når vi i Dansk Byggeri Hovedstaden er rundt for at tale med borgmestrene i hovedstadskommunerne, hører vi det igen og igen: Kommunerne vil gerne udbygge og forbedre veje, stier og pladser. Der er penge til det i kommunekasserne, men anlægsprojekterne må udskydes på grund af anlægsloftet.

Anlægsloftet er en årlig aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), der sætter et loft på, hvor mange skattekroner kommunerne år for år må bruge på at forbedre kommunale bygninger og lokal infrastruktur.

Senest har Teknik- og Miljøudvalget i København skåret anlægsbudgettet ned i år med 575 mio. kr. på grund af det kommunale anlægsloft. Samlet set er man alene i København nødt til at reducere investeringer med over to mia. kr. som følge af anlægsloftet. Det er trist at se, at fornuftige og nødvendige projekter, der styrker f.eks. trafiksikkerheden, fremkommeligheden og klimasikringen, ikke kan gennemføres.

I Dansk Byggeri Hovedstaden synes vi, at det kommunale anlægsloft er ude af trit med den befolkningstilvækst, vi ser i hovedstadsområdet. Det hænger slet ikke sammen. Borgerne fortjener også en bedre og mere udbygget infrastruktur – ikke mindst på vejene. De seneste beregninger viser, at trængslen på tre år er steget med 25 pct. i hovedstadsområdet. Det giver mere stress og jag i dagligdagen. Det betyder også, at virksomhederne har sværere ved at rekruttere arbejdskraft, når potentielle medarbejdere vælger en arbejdsplads fra på grund af trængsel og for lang transporttid.

Der er brug for, at partierne bag aftalen om anlægsloftet sætter en grundlæggende revision af ordningen i gang.

Skriv en kommentar