Skriv for at begynde søgning

PERSPEKTIV

DEG mener: Første fase er i hus, men træerne vokser ikke ind i himlen

Hvis flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, er det
vigtigt, at man kan læse videre.

Af Lars Kunov, direktør,
Danske Erhvervsskoler- og gymnasier

Det er vigtigt for kvaliteten af erhvervsuddannelserne, at de fra 1. januar 2019 ikke længere er pålagt omprioriteringsbidraget på to pct. Det betyder, at man undgår at skulle spare 1,3 milliarder kroner de næste fire år.

Desværre blev der ikke fundet midler til at videreføre den kvalitetspulje, uddannelserne fik for at kompensere for omprioriteringsbidraget i 2018 – så der er ca. 170 millioner færre at drive erhvervsuddannelserne for næste år. Der blev heller ikke fundet midler til at fjerne omprioriteringen på de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx, hvilket udgør næsten 40 pct. af skolernes aktivitet. Men uanset hvad, så er det af afgørende betydning for erhvervsskolernes mulighed for at udbyde attraktive erhvervsuddannelser, at de kan se frem til økonomisk ro de næste fire år.

Anden fase handler om at få gennemført så meget af regeringsudspillet ’Fra folkeskole til faglært’ som muligt. Her har regeringen og DF fundet midler til mere tid til eleverne på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det har været et stort ønske fra skolerne, at især de lidt ældre elever fik en bedre start på uddannelserne. Der er er også fundet midler til at støtte etablering af flere 10. klasser i forbindelse med erhvervsskoler, hvilket vi ved fra de steder, hvor det er gjort, har en positiv effekt på ovegangen.

Resten af forslagene i pakken er nu til forhandling, og jeg håber at flest mulige af de mange gode forslag går igennem. Skal der prioriteres, så er det meget vigtigt at forslaget om at indføre valgfag i 7-9 klasse, der afvikles på erhvervsskolen gennemføres, og det er vigtigt at der åbnes for at elever med en erhvervsuddannelse kan tage gymnasiale suppleringskurser på lige fod med studenterne.

Hvis flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, så er det vigtigt at man kan læse videre efterfølgende – en erhvervsuddannelse er starten på en karriere og skal også opleves sådan.

Skriv en kommentar