Skriv for at begynde søgning

PERSPEKTIV Seneste nyt

Erhvervsministeren: Danmark skal være digital frontløber

DEBATINDLÆG: Det kommer til at kræve masser af hårdt arbejde, hvis vi sammen skal kunne udnytte potentialerne i den ny teknologi.

Af Brian Mikkelsen (K)
erhvervsminister

Danmark har lange og stolte traditioner som købmandsnation. Vi har med andre ord historien med os hvad angår samhandel og eksport af varer til lande i hele verden.
Den position skal vi helst bevare og endda styrke, hvis vi skal sikre, at danske virksomheder får fodfæste i en digital fremtid.
Jeg er derfor glad for, at regeringen for kort tiden siden kunne præsentere visionen for, hvordan Danmark bliver en digital frontløber, hvor alle danskere får del i digitaliseringens gevinster.
Det er vigtigt, at vi er ambitiøse på det område, og vel at mærke tør tænke stort. Der er ingen tvivl om, at det kommer til at kræve masser af hårdt arbejde, hvis vi sammen skal kunne udnytte potentialerne i ny teknologi.
Omvendt er jeg ikke et sekund i tvivl om, at hvis vi udnytter den digitale omstilling, så kan det meget vel være nøglen til, at vi får øget produktiviteten i virksomhederne – og væksten i samfundet, og derigennem skabe fundamentet for vores fælles velstand.

Små og mellemstore virksomheder udgør på mange måder rygraden i dansk erhvervsliv. 99 pct. af alle danske virksomheder er SMV’er, og de står for omkring 65 procent af beskæftigelsen i Danmark.
Der er gode eksempler på nystartede digitale SMV’er, der har skabt forretningssucceser, og hvor nye teknologier er en central del af virksomheden.
Vi må dog erkende, at størstedelen af vores små og mellemstore virksomheder ikke er ligeså langt i den digitale omstilling som de store virksomheder.
Mens 75 procent af de større virksomheder kan karakteriseres som ’avanceret digitale’, gælder det kun for 30 procent af de mindre virksomheder.

Den teknologiske udviklings rivende fart betyder, at det for mange virksomheder og ledere virker uoverskueligt at tage den nye teknologi til sig og bruge den i virksomhedens hverdag.
Regeringen vil derfor, som led i Strategi for Danmarks digitale vækst, etablere et samlet tilbud – SMV:Digital – til danske små og mellemstore virksomheder, der skal understøtte den digitale omstilling.

SMV:Digital skal give virksomhederne en brugervenlig, digital adgang til tilbud, som imødekommer den enkelte virksomheds individuelle behov. I programmet tilbydes virksomhederne privat rådgivning, sparring og hjælp til udarbejdelse af business cases inden for digital omstilling samt rådgivning inden for digitalt design og implementering af digitale løsninger.

SMV’er tilbydes endvidere bedre mulighed for e-handel og e-eksport gennem et E-handelscenter, der skal fremme danske små og mellemstore virksomheders brug af e-handel.
Regeringen vil afsætte 20 mio. kr. årligt til SMV:Digital-programmet. Derudover er der allerede afsat 35 mio. kr. til et landsdækkende kompetenceløft af ledere i SMV’er.
Samlet skal SMV:Digital fremme koordination og sammenhæng mellem offentlige og private indsatser samt se på aktiviteter målrettet SMV’ers digitalisering og anvendelse af ny teknologi.
Regeringen håber, at danske SMV’er vil se positivt på regeringens strategi for Danmarks digitale vækst – for de er helt afgørende for, at Danmark kan være en digital frontløber.

 

Om Brian Mikkelsen

/ Brian Mikkelsen, 52, tiltrådte som erhvervsminister den 28. november 2016

/ Han har tidligere været økonomi- og erhvervsminister, justitsminister og kulturminister

/ Han er valgt til Folketinget for Konservative i Sjællands Storkreds

Skriv en kommentar