Skriv for at begynde søgning

Temaer

Fagfolk: Dyrt af fravælge revision

Mange små virksomhedsejere fravælger revision eller opsiger helt samarbejdet med revisoren for at spare penge. Det kan have konsekvenser for virksomhedens evne til at låne penge, fastslår kreditchef i Lendino.

Siden 2012 har mange små og mellemstore virksomheder haft mulighed for at fravælge revision. Da det hurtigt kan blive dyrt at få regnskabet revideret, vælger mange virksomheder helt at droppe det. Alene for årsregnskabet 2016 har 117.000 selskaber fravalgt at få foretaget revision og der er en stigede tendens til, at flere og flere helt dropper samarbejdet og selv nørkler med tallene, ifølge Lendino.

Det er ofte udgiften, der ligger til grund for virksomheders fravalg af revisorydelser, og spørger man i Lendino, der formidler lån til virksomheder, kan det være en dyrt købt beslutning.

Ifølge Lendino kigger banker og andre låneformidlere nemlig med større tiltro på virksomheder med en revisor tilknyttet. Det gælder både for dem, der har fravalgt revision, men får anden assistance i form af f.eks. hjælp med moms, skat, opstilling af regnskab og udvidet gennemgang, og i særdeleshed dem der kan levere et revideret regnskab.

»Vi har set på rigtig mange regnskaber i årenes løb og må konkludere, at der er en vis kvalitetsforskel på de reviderede og ikke-reviderede,« siger Nils Thygesen, kreditchef og partner i Lendino til Erhverv København.

»Revisoren agerer som uvildig tillidsrepræsentant, så et revideret regnskab uden anmærkninger er det tætteste vi kommer en garanti for, at tallene i regnskabet er retvisende, selvom det naturligvis ikke overflødiggør almindelig kritisk sans.«

Kan give lavere renter

Det bliver ikke blot nemmere at opnå en positiv kreditvurdering, hvis virksomheden kan fremvise et revideret regnskab – det kan også give en lavere rente på banklånet. Andreas Helgason Rex, CMO og partner i Lendino, har regnet på det:

»Alt andet lige kan der være et halvt til et helt procentpoint til forskel på renten, vi tilbyder til virksomheder med reviderede og ikke-reviderede regnskaber. Det lyder måske ikke af meget, men det løber alligevel op. Ved et femårigt lån på 500.000 kr. kan besparelsen løbe op i mere end 13.000 kroner.«

For nogle små virksomheder koster et revideret regnskab 10-15.000 kr. uden øvrige revisorydelser. En rentebesparelse på over 13.000 kroner kan altså medføre, at det kan betale sig at få regnskabet revideret, fremhæver Lendino.

Få flere fordele

Det er ikke kun hos Lendino, at et revideret regnskab skaber øget tiltro til virksomheden. Ifølge FSR – danske revisorer giver et revideret regnskab generelt en fordel i forhold til banken.

Det bliver nemmere at optage et lån og sikre sig gode vilkår i forbindelse med genforhandling af kassekreditten osv. Andre fordele inkluderer forbedrede relationer til samhandelspartnere (f.eks. i form af forbedrede betalingsbetingelser) og nemmere adgang til kapitalindskud fra eksterne investorer, viser erfaringerne fra Lendino.                                                                                      hou

 

2 Comments

  1. Kristian Knudsen 26. december 2018

    Kan man læse denne undersøgelse/rapport?

    1. Jeanette Hougaard 2. januar 2019

      Jeg foreslår, du retter henvendelse til virksomheden. Vh Jeanette

Skriv en kommentar