Skriv for at begynde søgning

Seneste nyt

Flere kommuner samarbejder om cirkulær økonomi

Kommunerne spiller en vigtig rolle i omstillingen til et samfund, hvor flere materialer bliver genanvendt. Derfor samarbejder en række kommuner nu om at sætte skub i den cirkulære økonomi.

Kommunerne har en afgørende rolle, når det kommer til den grønne omstilling. Kommunerne har dagligt kontakt med borgere og virksomheder og den indkøber materialer og håndterer affald, som har stor betydning inden for cirkulær økonomi.

Mange kommuner er allerede godt i gang med at blive mere bæredygtige. De har sat øget fokus på bedre genanvendelse af materialer og indsamler sorteret affald, men hvis indsatsen virkelig skal have effekt, kræver det samarbejde på tværs af kommunegrænser og med flere parter ombord.
I et nyt samarbejde, ”Partnerskab for Cirkulære Kommuner” (PARCK), samler kommuner, universiteter og affaldsselskaber handsken op og arbejder målrettet på at gøre kommunerne mere cirkulære.

»Vi som kommuner kan ikke sidde hver for sig og løse denne udfordring. Vi har brug for et stærkt samarbejde, både internt i kommunen og med virksomheder og borgere, så vi sammen får skabt de gode erfaringer, der kan bringe os videre,« udtaler Morten Slotved, borgmester for Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.
Samarbejdet udmøntes i fem målrettede caseforløb, der tager fat på temaerne; direkte genbrug, byggeri, erhvervsudvikling, indkøb og tekstiler.

PARCK-projektet har et samlet budget på 7,4 millioner kroner, hvoraf Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 millioner kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,6 millioner kroner.

facts
Om samarbejdet
Partnere i projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK) er: Bornholms Regionskom-mune, Københavns Kommune, Albertslund Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kom-mune, BOFA, Vestforbrænding, Norfors og Region Hovedstaden. RUC, CONCITO og Gate 21 driver projektet.
Projektet har derudover 15 følgekommuner, der følger erfaringer og resultaterne.

Af Jeanette Hougaard Gram
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar