Skriv for at begynde søgning

Seneste nyt Tendens

Fortsat fremgang for rådgiverbranchen

Nye teknologier, forretningsmodeller og forbrugsvaner skaber særligt behov for rådgivere med specialiseret viden i en funktion, som de fleste virksomheder ikke har brug for permanent.

Det går rigtig godt for rådgiverbranchen. Beskæftigelsen er vokset med otte pct. på fem år, og branchens 182.000 fuldtidsansatte satte igen rekord i 2018 med en omsætning på 292 mia. kroner.

Mens omsætningen i det samlede erhvervsliv steg med 22 pct., så steg rådgiverbranchen med 27 pct., viser en analyse, Dansk Erhverv har lavet. Fremgangen skyldes stigende efterspørgsel fra virksomhederne, forklarer Daniel Møller Jensen, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

»Den danske rådgiverbranche vokser meget hurtigt i disse år. Det kan bl.a. forklares med, at virksomhedene oplever hård konkurrence fra nye teknologier, nye forretningsmodeller og ikke mindst nye forbrugsvaner. Det er en udvikling, man som virksomhed bliver nødt til at forstå, og det kan eksterne rådgivere med specialiseret viden hjælpe med,« siger han.

Disse kompetencer bliver i høj grad hentet ind i virksomhederne. Spørger man virksomhederne om årsagen til at benytte rådgivere, hvilket Dansk Industri har gjort, svarer 70 pct. af virksomhederne, at det skyldes behovet for kompetencer, og næsten alle de adspurgte virksomheder svarer, at de har fået værdi af rådgivningen ved tilgang af ny viden, erfaring, kompetencer og færdigheder og/eller teknologi, som ikke var til stede i forvejen.

Fleksibilitet vægter højt

Langt de fleste virksomheder, der benytter sig af ekstern rådgivning, gør det fordi virksomheden mangler kompetencer, som det ikke giver mening at ansætte en person permanent til at udføre, eller fordi virksomheden har en særlig krævende opgave eller nye problemstillinger, der skal løses, viser undersøgelsen med besvarelser fra 493 virksomheder.

Den fleksibilitet for virksomhederne kan dog aftage med tiden, lyder advarslen.

»Vi oplever desværre også blandt vores medlemmer, at manglen på kvalificerede medarbejdere er en udfordring og i nogle tilfælde begrænser rådgivningsvirksomhederne, som må sige nej til ordrer,« siger Daniel Møller Jensen.

Forskelle i indkøbene

De private erhverv er storforbrugere af rådgivningsydelser. Ni ud af 10 kroner, der omsættes for i rådgiverbranchen, kommer fra de private erhverv, og det er en nogenlunde ligelig fordeling af ydelse fra arkitekter, ingeniører og it-rådgivere, de private virksomheder betaler for, mens over halvdelen af det offentliges rådgiverforbrug er til it-konsulenter, ifølge Dansk Industri.

Af Jeanette Hougaard Gram

erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar