Skriv for at begynde søgning

Seneste nyt

Håndværkerfradraget virker

Økonomi er den væsentligste motivation for at igangsætte en energirenovering i boligen, viser en ny analyse.

Der er ikke noget så virkningsfuldt som et økonomisk puf, når der skal tages beslutning om at lave energiforbedringer i boligen. Det viser analysen, Byggeriets Energianalyse 2019, som Dansk Byggeri har lavet. Her svarer 48 pct. af boligejerne i analysen, at økonomi er den væsentligste motivation for at igangsætte en energirenovering i boligen.

Derfor er ordninger, der giver boligejeren et incitament i form af fradrag eller tilskud til at energirenovere boligen, et vigtigt virkemiddel til at fremme energibesparelser i bygninger – hvis der vel at mærke er tale om tilskud af en vis størrelse, fremhæver Dansk Byggeri i analysen.

Håndværkerfradraget er det mest kendte gashåndtag i den sammenhæng. Hele 93 pct. af de danske boligejere kender håndværkerfradraget, og 59 pct. har gjort brug af ordningen. Energiselskabernes tilskudordning, som ophører ved udgangen af 2020, er en anden, men lidt mindre kendt tilskudsordning, som kun 17 pct. har benyttet sig af.

Burde kunne opspare fradrag

Håndværkerfradraget er på op til 12.000 kroner pr. person pr. år til energirenoveringer eller andre »grønne« håndværksydelser, og i 2017 brugte 237.000 danskere muligheden for at trække udgifter på op til 12.000 kroner til arbejdsløn til grønne investeringer fra i skat via håndværkerfradraget.

Tilskuddet kunne dog med fordel forhøjes og gøres endnu mere attraktivt for boligejerne, som det sker i vores nordiske nabolande, lyder det fra Dansk Byggeri.

»Fradraget er steget til 12.200 kroner i 2019, men det er stadig et relativt lille beløb, hvis man som boligejer står over for en større energirenovering. Derfor bør politikerne hæve håndværkerfradraget til 25.000 kroner årligt, og f.eks gøre det muligt at spare fradraget op ved større energirenoveringsprojekter, så man kan bruge tre års fradrag på en gang,« siger Camilla Damsø Pedersen, energipolitisk chef i Dansk Byggeri.

Af Jeanette Hougaard Gram

erhverv.redaktion@minby.dk

 

Skriv en kommentar