Skriv for at begynde søgning

Branchenyt INDBLIK PERSPEKTIV Seneste nyt

Jobfest kan fortsætte i 2019

Selv om ledigheden ved nytår 2017 lå på samme niveau som ved årets start, er der reelt tale om en jobfest, fordi arbejdsstyrken samtidig er øget. Og jobfesten kan vare ved i resten af 2018 og ind i 2019, vurderer Nordea.

På overfladen er der ikke meget fest over ledighedstallene: Ved indgangen til 2018 lå den såkaldte bruttoledighed ifølge Danmarks Statistik på 4,2 procent eller præcis det samme som et år tidligere. Men under overfladen gemmer sig en jobfest, påpeger Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea.
»Der bliver skabt 3.000-4.000 nye job hver måned, og siden bunden i foråret 2013 er 170.000 flere kommet i job. Hen mod sommeren 2017 steg ledigheden en smule, men det skyldtes, at kommunerne revurderede især mange indvandrere, så flere blev erklæret jobparate. I sidste del af 2017 er ledigheden igen faldet lidt.«
Der er også kommet arbejdskraft udefra, især fra Østeuropa, og hver tiende på det danske arbejdsmarked er nu udlænding.
Nordea venter, at ledigheden kan falde til 4,0 procent i 2018 og yderligere til 3,7 procent i 2019. Det svarer til, at der er 50.000 flere job ved udgangen af næste år.
Risiko for flaskehalse
»I øjeblikket har vi en naturlig ledighed omkring 3,5-4 procent, så hvis ledigheden falder, giver det risiko for flaskehalse i nogle brancher og for lønpres,« siger Nordea-økonomen.
Hvis økonomien skal undgå en overophedning – og virksomhederne stadig skal kunne skaffe personale – så afhænger det ifølge Helge J. Pedersen blandt andet af, at VLAK-regeringen får held med sine planer om at øge arbejdsstyrken – eller arbejdsudbuddet, som det kaldes på Christiansborg.
Globaliseringen har dog mindsket risiciene for flaskehalse og høje lønstigninger. Når østeuropæere drager til Danmark, har arbejdsgivere inden for f.eks. byggeri, service og landbrug lettere ved at rekruttere. Desuden har industrien efterhånden megen produktion i både Østeuropa og Fjernøsten og er derfor ikke helt så afhængig af adgangen til lokal arbejdskraft i Danmark som tidligere.
Flest ledige i København
Hovedstaden har den højeste ledighed blandt de 11 landsdele, statistikken opererer med. Dermed er København by – København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør – med 4,9 procent ledighed blevet passeret af både Nordjylland og Fyn.
»Revurderingen af ledige i første halvår berørte mange i København. Desuden har de store byer altid mange studerende, hvor det kan tage tid at finde det første job, og mange med sociale problemer og dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet,« lyder Helge J. Pedersens forklaring.
Københavns omegn er tæt på landsgennemsnittet, mens naboom-råderne Nordsjælland og Østsjælland, med blandt andet Roskilde og Køge, konkurrerer med Vestjylland om at have landets laveste ledighed.

Facts

Ledighed
Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Nils-Ole Heggland
erhverv@redaktion.minby.dk

Skriv en kommentar