Skriv for at begynde søgning

Seneste nyt

Klar retning mod grønnere transport i København

Politikerne trykker på speederen med initiativer, der skal reducere luftforureningen i hovedstaden. Både fra regeringens og Københavns Kommunes side tages pisk og gulerod i brug for at fremme omstillingen mod grønnere transport. Her giver vi et overblik over nogle af de væsentligste ændringer, der påvirker erhvervslivet.

Låsesmed Steen Houby i Vanløse har ikke tidligere været særligt optaget af klimaforandringer, fortæller han. Men det er han nu. For ham og mange andre er miljø og klima blevet en del af hverdagen, og den 57-årige låsesmed har allerede investeret i virksomhedens første el-scooter, der bringer ham rundt i hovedstaden for at servicere kunder.

Også i Glostrup i el-virksomheden EL:CON sker der forandringer. Her kunne virksomheden for nylig, som en af de første virksomheder herhjemme, sende to eldrevne Mercedes eVito-varebiler ud på kundeopgaver.

»For os er det vigtigt at tage et samfundsansvar og presse på udviklingen af eldrevne arbejdsbiler i Danmark, som har brug for opbakning, hvis de biltyper skal udvikles til et reelt alternativ,« mener Jesper Knudsen, direktør i EL:CON.

Begge virksomheder er på forkant, og de vil hyppigere og hyppigere få følgeskab af andre virksomheder, der vægter grønne løsninger. For politikere og myndigheder har taget pisk og gulerod i form af ny lovgivning og krav i brug for at fremme en grøn omstilling. Og det vil få betydning for hovedparten af de erhvervskøretøjer, der kører i København.

De eldrevne arbejdsbiler er væsentligt dyrere end de konventionelle diesel-modeller. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke realistisk at udskifte alle arbejdsbiler, men hos EL:CON håber man at se initiativer, der hjælper den grønne omstilling mere på vej, siger Jesper Knudsen, administrerende direktør i EL:CON i Glostrup. Pressefoto

Skærpede lovkrav

Ældre, dieseldrevne lastbiler og busser, som kører i tætbefolkede områder, mødes af ny, skærpet lovgivning. De er allerede i dag omfattet af krav om partikelfilter for at få lov til at køre ind i Københavns miljøzoner, men fra 1. juli 2020 gælder ny lovgivning for kørsel i miljøzoner, som påvirker de ældste og mest forurenende køretøjer.

Ifølge loven skal busser og lastbiler være indregistreret 1. oktober 2009 eller være nyere, og varebiler skal være indregistreret 1. januar 2007 eller være nyere – ellers skal de have eftermonteret partikelfilter for at kunne køre ind i storbyernes miljøzoner. I 2022 og igen i 2025 strammes kravene yderligere.

De nye stramninger i miljøzonerne, nåede et flertal i Folketinget at vedtage 7. maj som en del af regeringens klima- og luftudspil.

Køretøjerne over 3.500 kilo skal også forberede sig på, at de i fremtiden er uønskede i myldretiderne omkring centrale steder som f.eks Nørreport og Kgs. Nytorv. Københavns Teknik- og Miljøforvaltning har for nylig fået hele Borgerrepræsentationens opbakning til at udarbejde et forslag, der skal få den tunge trafik ud af byen i myldretiden for at øge trygheden for cyklisterne.

Grønnere taxakørsel

VLAK-Regeringens klima- og luftudspil sætter også aftryk på taxaområdet, hvor regeringen har ønsket at gøre det mere tilgængeligt for passagererne at vælge en grøn taxa, der kører på el eller brint frem for en konventionel taxa. Det er et politisk mål, at alle nye taxier i Danmark skal være nulemissionskøretøjer i 2025.

De første otte brinttaxer fra taxafirmaet DRIVR blev præsenteret for nylig, men kommer nok ikke til at sole sig alene i pressens opmærksomhed ret meget længere, for nulemissionstaxaer fremmes med den nye taxalov, der træder i kraft 1. juli i år. Af de 125 tilladelser der udstedes hvert kvartal, bliver de første 50 tilladelser frigivet til nulemmissionsbiler.

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, ser de første otte brinttaxaer som startskuddet for næste fase af den grønne omstilling.

»I takt med at udbredelsen af, og kendskabet til, de bæredygtige transportmuligheder stiger, vil efterspørgslen givet vis gøre det samme. Hvis man har muligheden for at vælge en grøn taxa, som kan det samme som en konventionel, men som er bedre for klima, miljø og luftkvaliteten, er det blot et spørgsmål om tid, før den klimabevidste befolkning også her stiller krav til serviceudbyderne. Derudover betyder et større antal grønne taxaer på sigt et større brugtvognsmarked for nulemissionsbiler, hvilket vil få stor indvirkning på omstillingen af privatbilismen,« vurderer han.

Det var en festdag for Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, da de første otte brinttaxer blev præsenteret for nylig. Foto: Pamala Juhl

Leverandører skal køre grønt

Ønsker man som leverandør i fremtiden at få del i de næsten 13 milliarder kroner som Københavns Kommune køber varer og serviceydelser for, så skal man også forberede sig på nye krav til de køretøjer, man bruger som leverandør og interessere sig for udviklingen af biler, der kører på el, biogas eller brint eller plug-in-hybrid-biler.

For at reducere udledningen af CO2 og partikler i København, har Borgerrepræsentationen i første omgang besluttet, at leverandører, der leverer varer og tjenesteydelser i personbiler og mindre varebiler skal levere et minimum af leverancerne i et grønt køretøj.

Kravene indarbejdes i de løbende udbud ud fra en vurdering af brancher, kontraktens størrelse og forudsætninger for at brancherne kan efterleve kravene. Teknologien og prisen for miljøvenlige busser, lastbiler og store varebiler har stadig meget at ønske, så derfor er leverandørerne, der benytter de store køretøjer endnu ikke omfattet af kommunens leverandørkrav.

De nye krav til leverandører kommer første gang i spil 1. august, hvor der skal udbydes nye kontrakter for låsesmede og i 2020 følger elektrikere efter. Efterhånden bliver kravene udbredt til kommunens øvrige leverandører i takt med nye udbud og den teknologiske udvikling.

Vil nedbringe trængslen

Siden 2018 har Københavns Kommune arbejdet med forskellige scenarier til at nedbringe trængslen og luftforureningen i middelalderbyen, den ældste del af indre by. Københavns Kommune går nu i dialog med byen om, hvordan og hvor meget middelalderbyen skal være bilfri. Det kommer i forskellig grad til at påvirke de mange erhvervsvirksomheder, der har opgaver i byen.

Kommunen arbejder ud fra to scenarier, hvoraf det mindst indgribende scenarie nedsætter biltrafikken med 40-50 pct., mens det mest vidtgående forslag vil reducere biltrafikken med 75 pct. ved at forbyde stort set alt kørsel, heriblandt arbejdskørsel for håndværkere.

Det vil selvsagt give udfordringer for mange virksomheder, der arbejder i indre by som Håndværkerforeningen København ved flere lejligheder har påpeget. Men også skabe nye problemer i byen, påpeger direktøren.

»Effekten på den omkringliggende by ved at lukke middelalderbyen for biltrafik må forventes at være massiv. Men det ønsker hverken det politiske flertal eller forvaltningen at undersøge. Alt i alt undrer jeg mig over, at man søger at løse ét problem ved at skabe et, der er langt større,« siger Christoffer Susé, direktør i Håndværkerforeningen.

Af Jeanette Hougaard Gram

erhverv.redaktion@minby.dk

 

Skriv en kommentar