Skriv for at begynde søgning

INDBLIK Seneste nyt

Københavns erhvervsservice skal op i gear

Kulturen i Københavns Kommunes forvaltninger skal ændres til en servicekultur, hvis Københavns erhvervsklima skal forbedres. Det er den væsentligste anbefaling som en arbejdsgruppe præsenterede for nylig. Men er der handling bag ordene, spørger skeptikeren, der har hørt det meste før.

Københavns Kommunes borgmestre og topchefter skal stå skulder ved skulder og tage ejerskab i omstillingen til en servicekultur overfor Københavns virksomheder. Netop det fælles mål vil have den største effekt på et forbedret erhvervsklima i København, har en arbejdsgruppe konkluderet, og dette og 36 andre anbefalinger blev præsenteret af dens formand, Torben Möger Pedersen, på kommunens erhvervsdialogmøde for nylig.

»Hvis der er et forslag, som jeg virkelig håber man tager til sig, så er det vores anbefaling om, at kommunens ledelse, borgmestre og forvaltningernes topchefer, sætter sig i spidsen for at gennemføre en radikal omlægning af kulturen i forvaltningerne til at være en ægte servicekultur, hvor virksomheder opfattes som kunder og hvor man har ambitiøse mål for kundernes tilfredshed med den service, man møder,« sagde han og understregede anbefalingens betydning med bemærkningen om, »at kultur spiser strategi til morgenmad«.

Arbejdsgruppen præsenterede i alt 37 anbefalinger, der omhandler generelle rammevilkår for virksomhederne, adgang til arbejdskraft, innovation og international tiltrækning.

Og blandt rapportens 70 sider omhandler de 17 en status og anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune omsætter erhvervsorganisationernes udprægede kritik af særligt de mange indgange og mangel på koordinering i kommunen, vilkårlighed i afgørelser og dårlig formidling og en generel myndighedskultur frem for en servietilgang.

»Ikke sket en bjælde«
Men som det blev nævnt af en af tilhørerne, Poul Skadhede, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Industri, så er der ikke meget nyt under solen i forhold til en tilsvarende rapport, København Kommune fik udarbejdet i 2013.

»80 procent af anbefalingerne står også i rapporten fra 2013, og når de stadig er med her, så er det fordi de ikke er gennemført. Alle ved, at der ikke er sket en bjælde,« sagde Poul Skadhede til Erhverv København efter den åbne debat.
Her efterlyste han bud på, hvad der mon ville udløse det nødvendige gearskifte i denne gang?

»Jeg har selv stillet det samme spørgsmål, da jeg fik det forelagt,« erkendte overborgmester Frank Jensen fra panelet.
»Det, der giver mig et større håb, er, at det bliver ledsaget af krav til os borgmestre, som ud over ejerskabet, også skal have arbejdet presset igennem af eksterne konsulenter,« sagde han.

Frank Jensen forudsatte, at når brikkerne i det kommende 2019-budget skal lægges, afsættes penge til, at den omtalte eksterne konsulentstyrke kan kigge forvaltningerne efter i kortene og komme med anbefalinger til, hvor udfordringerne er og hvordan de kan løses.

Arbejdsgruppen udgøres af Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i Pension Danmark, Allan Agerholm, administrerende direktør i Bella Center Group, Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i GlaxoSmithKline, Christoffer Susé, administrerende direktør i Håndværkerforeningen i København, Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i The Velux Foundation, Thomas Madsen-Mygdal, administrerende direktør i Twenty Three.

Rapporten kan læses på: www.kk.dk/taskforce2018

FAKTA
Arbejdsgruppens 10 vigtigste forslag i 2018:

Stærkt politisk ejerskab til ny servicekultur.
Flere ’én indgang’-tilbud.
Hurtigere sagsbehandling og regelmæssige målinger af virksomhedernes tilfredshed med byggesager.
Hurtig opfølgning på virksomheders henvendelse om behov for arbejdskraft i et samlet jobmarked i den danske del af Greater Copenhagen.
Mere virksomhedssamarbejde og øget fokus på naturfag, teknologi og it i folkeskolen.
Etablering af Øresundsmetro.
Øget konkurrenceudsættelse og samle alle udbud på en platform.
Strategi for digital innovation
Øget internationalt kendskab til Greater Copenhagen.
Partnerskaber om tiltrækning af internationale kompetencer.

FAKTA 

Det anbefalede en ekspertgruppe blandt andet i 2013:

Benchmark servicekulturen med nabokommuner løbende.
Etabler et fælles kommunalt ledelsesforum for at opnå fælles serviceforståelse og mål.
Færre direkte afslag og flere løsningsorienterede forslag. Det forudsætter et opgør med ’nej-kulturen’.
Etabler kompetenceudvikling af relevante medarbejdere for fælles serviceforståelse og god serviceting.
Udnyt kontrolbesøg til proaktiv virksomhedsservice.
Giv virksomheden én kontaktperson.
Udarbejd kundeprofiler for alle erhvervsrettede myndighedsområder i kommunen for at opnå bedre kendskab til kunderne og deres behov.
Kilde: Flere job i København, 2013

 

 

Af Jeanette Hougaard Gram
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar