Skriv for at begynde søgning

Seneste nyt

Ny rolle på vej til væksthusene

Et lovforslag om vækstfremme, som forventes vedtaget 13. december, vil gøre Væksthus Hovedstadsregionen til et erhvervshus, der vil få alle små og mellemstore virksomheder under vingerne – ikke kun de, der vil vækste.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) besøgte 6. november Væksthus Hovedstadsregionen for at drøfte den kommende reform af erhvervsfremme, som vil få stor betydning for landets fem væksthuse.

Reformen bygger på en politisk aftale fra maj i år mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Aftalen har udmøntet sig i et lovforslag, der blev førstebehandlet 8. november og forventes vedtaget 13. december.

Vedtagelsen vil medføre, at Væksthus Hovedstadsregionen og de fire øvrige væksthuse omdannes til erhvervshuse og ikke længere kun skal guide og yde sparring til virksomheder, der ønsker at vækste, men derimod til alle små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Ministeren mødte under besøget tre virksomheder fra hovedstadsområdet; Voocali, Christonik og Shape Robotics, som fortalte om deres vilkår for at drive virksomhed og ønsker til det kommende erhvervsfremmesystem.

»Jeg var på besøg for at få en konkret forståelse af, hvordan vi i dag hjælper virksomhederne, og høre hvad de kunne fortælle mig. Vi vil gerne gøre systemet mere efterspørgselsdrevet, så vi fokuserer på, hvad virksomhederne har brug for. Mit indtryk er, at erhvervsfremmesystemet er svært for virksomhederne at overskue, som det ser ud i dag. Derfor vedtager vi snart en reform, som gør det mere enkelt og overskueligt. Sigtet med reformen er at gøre de mange tilbud nemmere tilgængelige med en mere simpel struktur,« sagde Jarlov efter besøget.

Ikke kun de, der tænker ’vækst’

Direktør i Væksthus Hovedstadsregionen, Liselotte Hohwy Stokholm, vil ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Men alt peger på, at nye opgaver venter husets konsulenter og rådgivere fra årsskiftet.

»Lovforslaget om erhvervsfremme er nu fremsat, og vi forventer, det er vedtaget 13. december, så endnu er det ikke formelt på plads. Men alt trækker i retning af, at vi omdannes til et erhvervshus fra 1. januar. Det understøttes også af den såkaldte Etableringsaftale for erhvervshuse, der er indgået mellem KL og Erhvervsministeriet, siger Liselotte Hohwy Stokholm og fortsætter:

»Et kommende erhvervshus skal betjene hele den portefølje af virksomheder, som ikke vågner op om morgenen og tænker ’vækst, vækst, vækst’ som det første. Så du kan tage alle vores aktiviteter på iværksætterdelen og overføre det sammen med nogle nye aktiviteter til hele SMV-delen, for de er så vigtige for dansk erhvervsliv.«

Af Hanne Bjørton

erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar