Skriv for at begynde søgning

Temaer

Overskud i SMV’er vokser

En fjerdedel af de små og mellemstore virksomheder forventer i år at øge omsætningen med 10 pct. – i følge BDO

Fortællingen om dansk erhvervsliv er generelt positiv. I hvert fald når BDO genfortæller den på baggrund af regnskaber og spørgeskemaer fra 27.000 små og mellemstore virksomheder.

Da BDO tidligere på året offentligjorde det årlige SMV Barometer lød konklusionen, at omsætning, overskud og soliditetsgrad er steget markant og forventningerne til fremtiden er ambitiøse og positive.

De små og mellemstore virksomheder har i 2016 og 2017 løftet deres omsætning med 11,5 pct, og det er også lykkedes at konvertere en større andel af omsætningen til overskud. Virksomhedernes overskud er i samme periode vokset med 15,8 pct. Soliditetsgraden steg i 2017 og ved årets udgang udgjorde den gennemsnitligt 39,9 pct. mod 35,5 pct. året før.

Servicebranchen i top

»Igen i år viste SMV Barometret markant flot fremgang for de mindre og mellemstore virksomheder. Og der er tro på yderligere fremgang i 2018. Næsten en fjerdedel forventer således at øge deres omsætning i år med over 10 pct. Det er glædeligt, da det er helt vitalt for dansk velfærd, at mindre og mellemstore virksomheder klarer sig godt,« siger Stig Holst Hartwig, administrerende direktør i BDO.

Fortsat optimisme

Henning Boye, chefkonsulent i BDO supplerer med en aktuel vurdering af virksomhedernes tilstand.

»Ud fra, hvad vi hører fra vores kunder, har vi ikke noget indtryk af, at det går dårligere, end hvad de forventede tilbage i marts. Der kan selvfølgelig godt være branchemæssige udsving, men faktisk er vi stadig optimistiske på SMV’ernes vegne i forhold til deres indtjening i 2018,« siger han til Erhverv København.

Der er dog som altid mulige forhindringer, der kan påvirke den ellers positive udvikling, understreger han.

»Med hensyn til 2019 synes der for nuværende at være to muligheder. Hvis de politiske spændinger i forhold til Storbritannien (Brexit), Italien, USA, Rusland og flere andre lande øges, kan det få markant negativ betydning for erhvervslivet – også for SMV’erne. Hvis der falder ro på, og folketingsvalget i Danmark ikke giver samme resultat som i Sverige, vil det se lysere ud. Dog vil manglen på arbejdskraft i visse brancher nok blive endnu mere markant,« siger Henning Boye.

Mål dig mod branchen

BDO har udviklet et værktøj, hvor virksomhedsejere – og ledere indenfor håndværk med få greb og indtastning af nøgletal, kan få et eftersyn af, hvor virksomheden befinder sig i forhold til branchen som helhed. Det findes på BDOs hjemmeside.

facts
Operationelle servicevirksomheder, der blandt andet omfatter så forskellige virksomheder som vikar- og rejsebureauer, udlejningsvirksomheder og vagttjenester har haft den største vækst på 9,9 pct.
Virksomheder indenfor information og kommunikation har gennemsnitligt løftet deres omsætning med 9,3 pct.
Bygge- og anlægsvirksomhederne kom ud af 2017 med en vækst på 7,0 pct.
Hotel- og restaurationsvirksomhederne havde et mindre godt år og øgede kun deres omsætning med gennemsnitligt 2,2 pct.
Helt i bunden ligger frisører og andre servicevirksomheder med en vækst på bare 1,1 %.Kilde: BDO

Af Jeanette Hougaard Gram

erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar