Skriv for at begynde søgning

PANELET

PANELET: Trivsel er en god investering

I 2020 vil 52 pct. af dem, der forlader arbejdsmarkedet gøre det på grund af stressrelaterede problemer, spår WHO.

Af Lene Sheila Gjørup, erhvervspsykologisk konsulent, Cand. pæd. i psykologi

Jeg hører og ser desværre alt for ofte, at virksomheder overser værdien i en god og sund work-life-balance blandt medarbejdere. Det er ikke fordi, de ikke synes, det er vigtigt, men ofte tror de, det kommer af sig selv, og at medarbejderne nok selv skal sige fra eller balancere i det – men det er ikke bare så såre simpelt og tilfældet.

I en supertravl hverdag er der altid fokus på bundlinjen og på at nå vores mål samt at monitorere arbejdstiden og indsatsen i sin virksomhed eller organisation.

Det er noget, vi synes både er vigtig og betydningsfuldt. Noget vi sjældent får afstemt, er dog forholdene mellem ressourcerne, arbejdsflow og de enkelte arbejdsopgaver vi har. Vi er og bliver ikke ens og kan ikke klare det samme arbejdspres.

Derfor er en god og sund work-life-balance blandt medarbejdere noget som alle virksomheden bør prioritere højt og bruge både tid og penge på at investere i.

Ser vi på hvordan det ser ud i hovedstaden, så døjer 173.000 mennesker med mental stress, og WHO antager, at vi i 2020 vil se ca. 52 pct. af dem der står af arbejdsmarkedet, gør det grundet stressrelaterede problemstillinger.

Studerer vi derudover dele af de 17 verdensmål, er det ikke kun noget, der skal arbejdes med på makro-plan ude i virksomhederne, men også på meso-plan og politisk niveau. Eksempelvis i punkt 8, stykke 8.8 står der at: ’Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes’ og i punkt 3, stykke ’Sundhed og Trivsel’, punkt 3.5 er fokuset: ’Forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes’.

Og mange virksomheder har virkelig taget de 17 verdensmål til sig. Både i forhold til at have fokus på deres CSR-politik og for at understøtte den gode politiske intentioner og strømninger. Så de 17 verdensmål er i høj grad også optaget af sund trivsel og god work-life-balance og her kan jeres virksomhed også være med i det små. Det giver bestemt mening og sund fornuft at eksempelvis ind-tænke jeres trivselsindsatser og trivselspolitik ind i dette.

facts
5 gode grunde til en trivselsindsats
1. I kommer medarbejderne i møde og udvise ansvarlighed
2. I får sat ord på hvilken holdninger og værdier I har i forhold til trivsel på jeres
arbejdsplads
3. I skaber en virksomhedsprofil, der udstråler ansvar og sætter menneskets på
arbejdspladsen i centrum
4.I kommer til at ligge rigtig godt i svinget i forhold til at rekruttere Z-genera
tionen, som på ingen måder accepterer mistrivsel…fordi så er de væk i en fart
og ser sig ikke tilbage.
5. I får skabt jer et godt renommé og sundt brand i jeres branche.

 

Lene Sheila Gjørup er en blandt flere eksperter, som vi med glæde giver spalteplads til i Panelet.

 

Skriv en kommentar