Skriv for at begynde søgning

Seneste nyt

Planen er klar: Københavns Kommune vil tjekke 230 gebyrer

Forskelle i prisen for byggesager og renhold af fortorve er med på to-do listen for de eksterne konsulenter som Teknik- og Miljøudvalget vil hyre til at genberegne gebyrer.

Prisen for at få behandlet en byggesag er af mange områder, der vil komme under luppen i de kommende måneder, hvis Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune nikker ja til modellen for, hvordan en ekstern undersøgelse af  230 gebyrer, priser og takster skal gennemføres. Gennemgangen skal sikre, at alt er beregnet korrekt og på det rigtige grundlag.

Det er sager som forskelle i prisen for byggesagsbehandling og overpriser for renhold af borgernes fortorve, der tidligere på sommeren fik Borgerrepræsentationen til at kigge indad og kræve handling. Det skete, da det kom frem, at borgere i flere år har betalt overpris for renhold af fortorve, fordi kommunen undlod at indhente tilbud på opgaven og i stedet sjussede sig til en pris.

Foruden en gennemgang af gebyrer lægges op til en undersøgelse af, hvor omkostningseffektiv Københavns Kommune er sammenlignet med andre kommuner og det private. Dette er en mere vidtgående konsekvens af teknik- og miljøområdets gebyr-problematik end det Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti oprindelig spillede ud med i juni, da de første gang satte en gebyr-granskning på dagsordenen.

Forslaget fik her opbakning fra en enig Borgerrepræsentation, og 13. august er det Teknik- og Miljøudvalgets opgave at forholde sig til, hvordan opgaven skal udføres.

Analysen skal være afsluttet inden årets udgang, og den forventes at koste mellem tre og fem millioner kroner.

Det skal bla. genberegnes:
Timepriser for byggesagsbehandling
Afgift for gaderenholdelse
Erhvervsaffaldsgebyr
Timetakst ifm. miljøgodkendelser
Renovation, erhverv
Genbrugsstation, erhverv
Takst for modtagdelse af forurenet jord
Erhvervsmæssig parkering
Afgift for råden over offentligt vejareal (containere)
Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv)
Afgift for råden over parkareal til byggepladser
Standardlejetakster for kommercielle aktiviteter i parker og lignende (arrangementer, stader, mobilt gadesalg)

Af Jeanette Hougaard Gram
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar