Skriv for at begynde søgning

Byggeri og Byudvikling Seneste nyt

Planmæssige nytårsgaver fra regeringen til Ballerup

Ballerups ønsker for kommunens erhvervs- og boligudvikling bliver i stor stil imødekommet. Det kunne erhvervsministeren allerede afsløre ved den velbesøgte nytårskur på rådhuset.

Ballerup er Sjællands svar på Herning, og det er ment som ros, for derovre er de rigtig gode til at pleje deres erhvervsliv,« indledte erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), da han fik taletid på den årlige nytårskur for Ballerups erhvervsliv.
Der er efter ministerens opfattelse kun få kommuner i hovedstadsområdet, hvor man går lige så meget op i erhvervslivet som i Herning – men Ballerup er en af dem, uddybede han foran de mange fremmødte.
Og det går faktisk rigtigt godt i Ballerup, hvis man lytter til borgmester Jesper Würtzens (S) nedslag på udviklingen i det forgangne år og ud i fremtiden.
Her er planer om at skabe op mod 20.000 arbejdspladser i Kildedal inden for de næste 10-12 år, hvilket giver gode muligheder for, at Ballerup holder pladsen som den kommune i landet med den største andel af private arbejdspladser. 46.200 arbejdspladser er der allerede i kommunen, hvoraf de 35.4000 er private. Det er også her i kommunen, man finder landets højeste gennemsnitsløn på 49.800 kroner, inklusive pension, og landets højeste andel af internationale virksomheder, fortalte borgmesteren.

Frem over stepperne
Ballerup Kommune har – for at fortsætte den positive udvikling – ligesom hovedstadsområdets øvrige 34 kommuner indsendt ønsker i forbindelse med den forestående revision af Fingerplanen, som indgår i regeringens overordnede udspil til en hovedstadsplan. Den plan har til formål at skabe yderligere erhvervsområder, boligudvikling, forbedret infrastruktur og udvikling af de grønne kiler i Fingerplanen.
Her kunne erhvervsministeren, som også er formand for Hovedstadsudvalget, løfte sløret for, hvilke af Ballerup Kommunes ønsker der bliver imødekommet som en del af de i alt 130 initiativer fra regeringen.
Der gives grønt lys til yderligere erhvervsarealer flere steder i kommunen.
Ved DTU Ballerup og Ballerup Idrætsby åbnes op for yderligere byggemuligheder for kontorerhverv.
Det samme sker omkring Lautrupparken, hvor der skal kunne etableres større kontorerhverv. Her vil det blive indskrevet i Fingerplanen, at kommunen kan ansøge om en hurtigbus-linje (Bus Rapit Transit), som kører i eget tracé fra Lautrupparken til Malmparken Station. Hvis den bliver godkendt, vil det give mulighed for større, nyt publikumsintensivt byggeri i området, fremgår det.

Nye boligområder
Ballerup Kommune får også mulighed for at tiltrække flere borgere til kommunen ved at udlægge nye områder til boliger.
Kommunen får lov til at udtage en hektar af den grønne kile omkring Sydbuen til opførelse af fire punkthuse i tre-fire etager. I stedet kompenseres ved at udlægge 14 hektar grøn kile ved Jonstrup Å.
Endelig gives tilladelse til, at et område nordvest for Måløv overgår til byområde.

facts
HOVEDSTADEN 2030
Hovedstadsudspillet blev præsenteret 24. januar (efter redaktionens deadline) og indeholder 130 initiativer fordelt over hele hovedstadsområdet. Lynetteholmen og Holmene ved Avedøre er to store projekter, som blev præsenteret tidligere i januar som en del af planen.

Baggrunden for regeringens hovedstadsudspil er ønsket om, at hovedstaden frem mod 2030 med en række konkrete initiativer kan fastholde og udbygge sin position med gode rammebetingelser for erhvervslivet og skabe plads til flere borgere – også i boligområder uden for den centrale del af København, hvor boligefterspørgslen er størst. Flere arbejdspladser i regionen og flere boliger i flere bycentre skaber behov for også nye udspil til en udbygning af infrastruktur. Også udnyttelsen af grønne arealer og forhold, der bidrager til generel bylivskvalitet indgår i udspillet.

Kommunerne har indsendt 150 ændringsforslag og ønsker til Fingerplanen.

Kilde: Bl.a. Kommissorium for udspil om Hovedstaden 2030

Af Jeanette Hougaard Gram
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar