Skriv for at begynde søgning

PERSPEKTIV

PwC partner mener: Plads til forbedring i tillid til det private erhvervsliv

Redaktionen har modtaget kommentar til resultatet af PwC’s Tillidsbarometer:

Af Flemming Eghoff, partner i PwC i København og Hillerød

En af vores største styrker i Danmark er, at danskerne er blandt de mest tillidsfulde i verden. Tillid skaber sammenhængskraft og bidrager til vækst og udvikling, samtidig med at tillid er en kerneværdi i det danske samfund, og det er tillid, som Danmark og dansk erhvervsliv i høj grad bygger sin samhandel på med såvel lokalsamfundet som globalt.

Derfor er det afgørende at værne om tillid i erhvervslivet i Hovedstaden, og i forbindelse med den nyligt afholdte kåring af Årets Ejerleder 2018 modtog Frank Eriksen fra Elsec A/S temaprisen på baggrund af dette års tema, tillid, netop for at sætte fokus på denne kerneværdi til inspiration for andre.

Ifølge PwC’s nye Tillidsbarometer, hvor danskerne har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og deres omverden, ligger tilliden til hinanden blandt befolkningen i Region Hovedstaden på indekstal 73 på en skala fra 1-100. Til sammenligning ligger det på 72 for hele Danmark. Ser man nærmere på københavnernes tillid til det private erhvervsliv, ligger indekstallet på 59, hvilket er et lille fald fra målingen i 2017, hvor indekstallet lå på 60.

Der bliver derfor i stigende grad behov for, at også erhvervsledere lokalt er med til at øge sammenhængskraften ved bl.a. at markere sig mere direkte i den offentlige debat og vise mere åbenhed på parametre rundt om virksomhedens kernedrift, såsom diversitet og at spille en aktiv rolle i lokalsamfundet.

De københavnske virksomheders succes afhænger af bl.a. disse parametre, og et øget fokus herpå vil være med til at sikre fortsat vækst og succes. Virksomhederne har sammen med danskerne et ansvar for at bevare en høj tillid til hinanden og deres omverden for dermed at styrke sammenhængskraften yderligere i Danmark, som bidrager til vækst og udvikling.

Skriv en kommentar