Skriv for at begynde søgning

Uddannelse

Regeringen vil have flere unge skal til faget

Regeringen vil have flere unge til at slå den gymnasiale automatpilot fra og i stedet vælge en erhvervsuddannelse. Fint initiativ, lyder det fra erhvervsorganisationerne, som dog stadig skælder ud på besparelserne på erhvervsskolerne.

Nu skal der skubbes på tilgangen af flere faglærte. Med den dystre udsigt til at mangle op mod 60.000 faglærte i 2025, som nogle spår, bliver der i 2019 skruet op for virkemidlerne, som skal få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Det sker i regeringens udspil ’Fra Folkeskole til Faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’, der indenfor 12 områder kommer med 55 bud på, hvad der tilsammen skal få flere til at vælge erhvervsskolerne. Og det er der brug for.

For det er ikke gået helt efter Undervisningsministeriets plan om at få flere unge til at drømme om en fremtid som snedker eller mekaniker. En overvægt af unge sætter stadig automatpiloten til, når de på et tidligt tidspunkt i udskolingen skal vælge erhvervskurs for fremtiden.
På trods af Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, der satte som mål at få 25 pct. af en årgang til at vælge en erhvervsuddannelse i 2020, så er det i 2018 kun 19,4 pct. af de unge, der vælger at tjekke ind på landets erhvervskoler direkte efter grundskolen. Det svarer stort set til niveauet i 2013.
I stedet vælger 73 pct. af de unge i 2018 at gå efter en studenterhue.
Det er der afsat næsten to milliarder kroner til at ændre på over en fireårig periode.

Tættere på folkeskolen
Udspillet ’Fra Folkeskole til Faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’ retter sig på flere måder imod at integrere erhvervsuddannelserne praktisk og synligt i folkeskolernes udskoling.
Regeringen vil blandt andet nedsætte et ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan erhvervsrettes, så 10. klasse i højere grad bliver starten på en erhvervsuddannelse og i mindre grad opleves som en afslutning på grundskolen. Her skal det blandt andet undersøges, hvordan 10. klasse i større omfang kan placeres på erhvervsuddannelserne.

De næsten to milliarder kroner skal også bidrage til en højere kvalitet i erhvervsuddannelserne, hvilket inkluderer både fagligheden og de fysiske rammer, ligesom udspillet også opfordrer til, at erhvervsskolerne tænker kreativt og inddrager rollemodeller i elevernes uddannelse. Også de unges miljø er tænkt med i udspillet, så blandt andet traditioner og festligholdelse bliver en del af forløbet.

Af Jeanette Hougaard Gram
erhverv.redaktion@minby.dk

Læs i avisen, hvad erhvervsorganisationer og andre mener om udspillet og hvad eleverne mener der kan tiltrække endnu flere til erhvervskolerne.

facts
hovedpunkterne i udspillet
Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme
Opgør med automatvalget til gymnasierne
Kommunerne skal have større ansvar for søgningen
Flere skal vælge rigtigt første gang
10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne
Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne
Attraktive ungdomsmiljøer
Mere tid til afklaring og til at fordybe sige i fagene
Kvaliteten skal være endnu bedre
Større sikkerhed for at få en praktikplads
Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere
Frihed til erhvervsskolerne

 

Skriv en kommentar