Skriv for at begynde søgning

Seneste nyt

Sparekrav til erhvervsskoler droppes

Regeringen og DF annullerer det omdiskuterede omprioriteringsbidrag på 2 pct på erhvervsuddannelserne

I erkendelse af at den seneste reform for erhvervsuddannelserne får vanskeligt ved at komme i mål med at tiltrække tilstrækkelig mange unge til erhvervsuddannelserne, har regeringen og Dansk Folkeparti vedtaget at annullere omprioriteringsbidraget for erhvervsuddannelserne med virkning allerede i 2019.

Bidraget har hidtil betydet, besparelser for to pct. årligt.

Den seneste EUD-reform har haft som mål, at mindst 25 pct. af unge i 2020 og 30 pct. i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse. I år er det kun 19,4 pct. af de unge, der har valgt den retning.

Finansminister Kristian Jensen (V) siger:

»Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Vi har behov for mennesker, der kan bruge både hovedet og hænderne. Det skaber vækst og nye job, som vi har brug for,« siger han i en pressemeddelelse.

Med annulleringen af omprioriteringsbidraget ønsker aftalepartnerne, at give erhvervsskolerne bedre mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen ved eksempelvis at inddrage eksterne undervisere og give undervisere mulighed for virksomhedspraktik, fremgår det af pressemeddelelsen.

Strammes et andet sted?

Aftaleparterne er også blevet enige om, at de øvrige elementer i regeringens udspil ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’, der blev præsenteret her i efteråret, vil skulle nedjusteres som følge af, at omprioriteringsbidraget droppes.

Bekymringen for, hvad det kan indebære, lufter Claus Rosenkrands Olsen, uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv, i en kommentar.

»Det er afgørende for den fortsatte udvikling af erhvervsuddannelserne, at omprioriteringsbidraget ikke finansieres ved at sløjfe mange af de gode initiativer i regeringens udspil. At det altså ikke sker på bekostning af det, der skal fremtidssikre uddannelserne. Der er brug for fortsatte og målrettede investeringer – især i de nye muligheder for at rekruttere nye elevgrupper og investeringer i kvalitet og digitalisering,« siger han.

Af Jeanette Hougaard Gram

erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar