Skriv for at begynde søgning

Byggeri og Byudvikling INDBLIK Seneste nyt

Store planer i Glostrup

Glostrup er en af hovedstadsområdets største erhvervskommuner, men byrådet vil tiltrække nye virksomheder og have flere indbyggere – med udbygget infrastruktur som løftestang.

Tusindvis af mennesker rejser hver dag på arbejde til Glostrup, som er blandt de få kommuner med nogenlunde lige mange arbejdspladser og indbyggere – knap 23.000 af hver i øjeblikket. Men på rådhuset har kommunalbestyrelsen planer om, at begge tal skal stige kraftigt de næste år.

»Vi kalder det vores 3 x 30-vision. I 2030 skal indbyggertallet op på 30.000, og det samme skal antallet af arbejdspladser,« fortæller byplanlægger og arkitekt Rasmus Hansen.

Med allerede kendte projekter vil antallet af indbyggere ifølge Rasmus Hansen nå i hvert fald 26.000 om otte år, altså i 2026. Med blot 13 kvadratkilometer er vestegnskommunen ellers fuldt udbygget og råder blot over landets femtemindste areal.

Positionen som trafikknudepunkt skal imidlertid forstærkes og danne baggrund for væksten. Ikke mindst med letbanen, som åbner i 2024 – med hele fire stationer i Glostrup og dertil en station nærmest ovenpå kommunegrænsen til Rødovre.

Den nuværende S-togsstation Glostrup får også letbanestop. Desuden kæmper både kommunen og Region Hovedstaden for, at gennemkørende regionaltog fremover får stop her.

»Så bliver det lettere at pendle direkte til Glostrup, og vi får hele Vestsjælland som opland,« siger Rasmus Hansen.

Boliger til Bymidten
Hovedstadskommunerne har desuden et prioriteret projekt om at forlænge de regionale tog vestfra videre direkte til Kastrup Lufthavn – det vil yderligere udbygge positionen som knudepunkt for Glostrup Station, der ventes at blive landets femte mest travle togstation om nogle år.
Kommunens største udviklingsprojekt, Bymidten, ligger da også ved Glostrup Station.

»Her omfatter planerne en fortætning med yderligere 2.500 boliger med omkring 5.000 indbyggere og ny erhvervsbebyggelse med op til 3.000 arbejdspladser, primært inden for kontor. Planerne inddrager flere arealer, især jord langs banen,« siger Rasmus Hansen.

Længere mod nord vil kommunen udvikle erhvervsområdet Ejby, der også får eget letbanestop.
»Det er egentlig et velfungerende erhvervsområde, hvor for ekDanske Bank har et stort it-center. Det vil være logisk med en proces, hvor ejendommene bliver udviklet, så flere kontorer og virksomheder med mange arbejdspladser kommer til, mens industri og transportvirksomheder måske rykker til områder med mere plads,« siger Rasmus Hansen.

Gevinst fra skinneeffekt
Ved næste station, Rødovre Nord, bliver et stort kontrol- og vedlige-
holdelsescenter for letbanen placeret.

I det hele taget forventer Glostrup – ligesom de øvrige letbanekommuner – at letbanen vil tiltrække investeringer i både erhverv og boliger. Simpelthen fordi det bliver lettere og hurtigere at komme til og fra arealer tæt på banen.
Kommunerne håber på den så­kaldte skinneeffekt – at investorer foretrækker at bygge langs spor, fordi linjeføringen ikke bare kan ændres med et pennestrøg som for busruter.

Sænkede skatter
I kommunens sydøstlige hjørne er en trafikal joker imidlertid den flere årtier gamle s-togsstrækning mod Høje-Taastrup. Her har en ekstra station mellem Brøndbyøster og Glostrup længe været et ønske på rådhusene i såvel Glostrup som Brøndby. Stationen skal betjene erhvervsområdet Priorparken med blandt andet tidligere NKT-fabriksarealer – syd for færdselsåren Roskildevej/Hovedvejen og langs Motorring 3.

»En station vil virkelig løfte hele området og gøre det mere attraktivt at placere sig i Priorparken,« siger Mark Backhausen, partner i erhvervsmæglerfirmaet Ibo, der har speciale i Vestegnen.

Politisk skiftede Glostrup under stor dramatik ved kommunalvalget i 2009 til blåt flertal på rådhuset efter årtier med socialdemokratisk styre, som er det mest udbredte på Vestegnen. Siden er personskatten
lempet tre gange og er landets syvende laveste, mens dækningsafgiften er lettet marginalt en enkelt gang og med 9,90 promille er tæt på loftet på ti promille.

Hverken Mark Backhausen eller hans kollega Thomas Møller Rudlang fra EDC Erhverv Poul Erik Bech tror, at virksomhederne tillægger personskatten større betydning, fordi de ansatte bor i mange forskellige kommuner. Til gengæld går en lavere dæk­ningsafgift direkte ind som en be­sparelse i virksomhedernes omkostningsbudgetter.

FAKTA
Store arbejdspladser:

Arriva Danmark (garageanlæg til busser)
Colas (dansk salg/hovedsæde for asfaltproducent)
Dansk Avistryk
Danske Bank (datacenter og erhvervscenter)
Dr. Oetker (fødevarer)
Glostrup Hospital/Rigshospitalet
Glostrup Shoppingcenter (55 butikker)
HCS (transport/logistik)
Kopenhagen Fur (pelsauktioner)
Letbanen (kontrol-/vedligeholdelsescenter, på vej)
Pilkington (glasproducent)
Rentokil (skadedyrsbekæmpelse)
Select Sport (produktion af fodbolde)
Vestforbrænding

Planer og projekter
Letbane med 4 stationer i Glostrup og en på grænsen til Rødovre (fra 2024)
Styrket knudepunkt: Regionaltog-stop og letbane på Glostrup Station
Stor udbygning af Bymidten (ved Glostrup Station)
Større erhvervsudvikling i Ejby ved kommende Glostrup Ejby-letbanestop
Mulig S-togsstation og erhvervsudvikling i Priorparken (mellem Brøndbyøster og Glostrup)

Kort og godt:
22.700 indbyggere (januar 2018)
13,3 kvadratkilometer (landets femtemindste kommune)
Anslået 22.500 arbejdspladser
3 x 30-vision om 30.000 indbyggere og 30.000 job i 2030
Personskat på 23,7 pct. (landets syvende laveste)
John Engelhardt (V) borgmester siden 2010 efter årtier med S-styre

Af Nils-Ole Heggland
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar