Skriv for at begynde søgning

Byggeri og Byudvikling INDBLIK Seneste nyt

Tårnby klar til at lande flere projekter

Tårnby Kommune vil de kommende år udbygge flere erhvervsområder. I Scanport er der allerede gang i byggeriet af Ferrings nye domicil og der er taget spadestik til et nyt Scandic-hotel. Og så skal erhvervsområderne Kirstinehøj I og Kirstinehøj II udvides med Kirstinehøj III ved Tømmerupvej. Der er også planer for at lave kombineret boliger og erhverv i Øresundsparken ved Amager Strandpark og nedrive butikscentret Tårnby Torv.

Tårnby Kommune vil de kommende år bidrage til erhvervsudviklingen af Amager. Eller som borgmester Allan Andersen (S) formulerede det i efterårets valgkamp: ’Tårnby skal være en attraktiv kommune’. Og det gælder i lige høj grad for borgere som for virksomheder.
Tårnby vil blandt andet udbygge erhvervsområder med Kirstinehøj III og nytænke området omkring Kastrup Havn, Den Blå Planet og Øresundsparken, så der bliver mulighed for forretninger og caféer kombineret med boliger. Der er planer om at rive Tårnby Torv ned og bygge et nyt, moderne indkøbscenter. Og kommunen vil gerne finde samarbejdspartnere til at realisere et projekt med boliger og erhverv i det gamle vandtårn ved Englandsvej.
Endelig har kommunen meldt ud, at den støtter udbygningen af lufthavnen, fordi det skaber endnu flere arbejdspladser og vækst.

Kirstinehøj III
Erhvervsområdet Kirtinehøj III vil komme til at omfatte landzonearealer, der i dag anvendes dels til produktion af rullegræs, dels til Københavns Køretekniske Anlæg og Svenningsen maskinforretning A/S. En mindre del af området mod Tømmerupvej i områdets nordvestlige hjørne er omfattet af landsbyafgrænsningen for Tømmerup. Reelt er der inden for dette område tale om to fritliggende gårdbebyggelser (Tømmerupvej 59 og Tømmerupvej 45). Såvel Køreteknisk Anlæg som Svenningsen er indenfor de seneste 10-12 år udvidet betragteligt. Og området har qua arealernes begrænsede størrelse og beliggenhed ikke nogen særlig landbrugsmæssig interesse. Den nordøstlige del mod Tømmerupvej/ Amager Landevej fremstår allerede i dag med en bymæssig karakter.
Af områdets samlede areal på cirka 24 ha er cirka 10 ha således arealer, der allerede har en overordnet bymæssig karakter, selvom de ligger i landzone.
Tårnby Kommunes ønske om at kunne udlægge nyt byzoneareal skal ses i lyset af, at kommunens byzone har været fastfrosset i mere end 30 år, og at der stort set ikke inden for den eksisterende byzoneafgrænsning findes ledige arealer til nyt erhvervsbyggeri og kun i meget begrænset omfang til boligbyggeri.

Tårnby Torv
Der har været mange planer for at opgradere butikscentret Tårnby Torv, men hver eneste gang er planer blevet skrottet på grund af modstand fra enten Københavns Amt (i dag Region Hovedstaden), butikscentrets ejere og interessenter eller naboer.
Men nu ser det endelig ud til, at det efterhånden gamle og nedslidte center, der helt tilbage i 1990erne blev kaldt for »ukønt og utidssvarende« af tidligere borgmester Henrik Zimino, kan blive udsat for en totalrenovering. I hvert fald har Dansk Supermarked solgt centret, og AP Ejendomme (datterselskab til AP Pension) har planer om at bygge et helt nyt center med boliger og hotelvirksomhed.
AP Ejendomme vil nedrive torvet og bygge i alt 22.000 kvadratmeter i seks etager med butikker, boliger og hotel.
»Tårnby Torv har et kæmpe potentiale. Jeg tror, at det bliver et super projekt. Vi har en meget positiv dialog med kommunen, som også gerne ser en revitalisering af området, for det er jo et gammelt og slidt center, der kan betydeligt mere, end det kan nu. Potentialet er der. Nu skal vi bare undersøge, hvordan vi bedst realiserer det,« siger direktør hos AP Ejendomme, Peter Olsson, til Estate Media.
Hvor det nuværende Tårnby Torv er opdelt i to blokke vil det nye torv fremstå som en samlet blok. På første sal skal der være et stort fitnesscenter og resten skal være hotel og boliger.
»Der er allerede rigtig mange interesserede i og med, at det er en virkelig god beliggenhed med ideel infrastruktur. De eksisterende lejere er også rigtig glade for at være der. Det bliver spændende at se, hvilken kombination af butikker det ender med,« siger Peter Olsson.
AP Ejendommes planer flugter ikke helt med den eksisterende lokalplan, men kommunen har valgt at igangsætte planarbejdet for at imødekomme AP Ejendommes planer. Det skal bl.a. præciseres i lokalplanen, at der må etableres hotel.
»Der er brug for flere hoteller i nærheden af lufthavnen, som kun ligger et stop fra Tårnby Station, som ligger lige nede under Tårnby Torv, og det er der mange operatører, som kan se potentialet i,« siger Peter Olsson til Estate Media.

Scanport
I udviklingsområdet Scanport ved Kastrup Havn er det første spadestik taget til et helt nyt Scandic-hotel. Hotellet opføres og bliver nabo til blandt andet Den Blå Planet og Ferrings kommende domicil.
Hotellet bliver på 19.000 kvadratmeter og består af 357 værelser, konferencefaciliteter til 400 personer og parkering til 170 gæster.
Ifølge Jens Mathiesen, administrerende direktør for Scandic i Danmark, byder de nye rammer blandt andet på gode muligheder for at kombinere forretning og fritid:
»Vi glæder os meget til at se, projektet tager form. Vi har sammen med Skanska udviklet et spændende koncept for det nye lufthavnshotel, som kombinerer business og leisure på den helt rigtige måde. Vi kan blandt andet tilbyde vores gæster et internationalt forretningsmiljø med en helt unik placering ud til Øresund. Der er gode parkeringsmuligheder og gåafstand til metro til det centrale København.«
Sideløbende med byggeriet af hotellet opfører Skanska et kontorhus med cirka 400 arbejdspladser.
Scandic forventer, at byggeriet er afsluttet i 2020.

Af Jan Jeppesen
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar