Skriv for at begynde søgning

Branchenyt INDBLIK Seneste nyt Tendens

Taskforce mod kopivarer gøres permanent

En særlig IP-taskforce i Bagmandspolitiet har som forsøgsordning lagt arm med de kriminelle kopister. Justitsministeren gør nu efterforskningsindsatsen permanent.

Omfanget er enormt. Ifølge OECD udgør kopivarer cirka 2,5 % af den samlede verdenshandel. Også EU-kontoret for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) vurderer, at 5 % af alle varer, der krydser EU-grænser, er kopier til en værdi af op mod 700 mia. kroner.

»Det rammer ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, som er særlig sårbare over for kopiering,« siger Lars Holm Nielsen, chefkonsulent i Dansk Industri, der også er optaget af kopisternes krænkelse af virksomhedernes Intellectual Property (IP).

Siden 15. november har en særlig IP-taskforce under Bagmandspolitiet som en forsøgsordning rettet efterforskningsmæssigt skyts mod den form for kriminalitet. Umiddelbart inden 15. maj, hvor forsøgsordningen var sat til at udløbe, besluttede justitsminister Søren Pape (K) dog at gøre ordningen permanent.

»Resultaterne af den forstærkede indsats viser, at det har været en succes at samle markant flere sager om krænkelse af immaterielle rettigheder og tilføre flere ressourcer til området. Jeg har derfor besluttet at gøre indsatsen permanent. Det skal have klare konsekvenser, hvis ophavsrettigheder til f.eks. film, design eller opfindelser bliver krænket,« begrunder justitsministeren i en mail til Erhverv København.

Beslutningen vækker glæde mange steder, ikke mindst hos Dansk Industri.
»Det er vigtigt for virksomheder over hele landet, at ordningen fortsætter. For særligt de mindre virksomheder har svært ved at tage kampen op og finde ud af, hvor kopierne produceres og distribueres. Hele den efterforskningsmæssige del er svær at gøre noget ved som lille virksomhed. Der har de større flere muskler at spille med og har prøvet det mange gange før.«

Spireblyant kæmper
For de ni medarbejdere i Taastrup-virksomheden Sprout er de kriminelle kopister en del af hverdagen. Sprout producerer blyanter med plantefrø, der efter endt levetid som skrivegrej kan få nyt spirende liv i en plantepotte.

»Vi kæmper i Sprout dagligt mod kopister, der kopierer vores patenterede spireblyant, og bruger meget tid og ressourcer på at kontakte dem. Alene på Amazon var der en periode sidste år 80 falske spireblyanter. Nogle bruger endda vores billeder, navn og tekster,« skriver stifter og bestyrelsesformand Michael Stausholm til Erhverv Københaven.

Og det er ikke kun i udlandet at produkter som Sprout-blyanten kopieres flittigt. I modsætning til praksis i USA, hvor kopisten risikerer at få konfiskeret hele fortjenesten, så er kompensationen mere tyndbenet i Danmark.

»Du skal som varemærkeindehaver som udgangspunkt bevise, at du har lidt et tab og/eller at dit omdømme har lidt skade. I visse tilfælde også at du ville have kunnet sælge det samme antal varer som kopisten for at modtage erstatning og vederlag i en størrelsesorden, der reelt dækker den skade, der er sket.

Bevisbyrden kan nogle gange være svær at løfte, uanset at det står klart, at der er tale om ulovlige kopier, og det er jo helt absurd. Måske det er derfor, vi ser så mange firmaer slippe af sted med at kopiere designs og ligefrem patenter herhjemme.«

Det er op ad bakke for mange virksomheder, ifølge Lars Holm Nielsen.
»Mange af vores små virksomheder får ikke en chance for at vokse sig større, hvis de ikke får lov til at høste frugterne af deres egen indsats.
Forsøgsordningen har været et gennembrud i forståelsen af at beskytte de her erhverv. Der var været flere sager i forsøgsperioden, som man har haft ressourcer til at efterforske, og det er vi glade for.«

FACTS
Immaterialret eller intellektuel ejendomsret er en fællesbetegnelse for retsbekyttelsen af intellektuelle frembringelser – f.eks kunst, billeder, litteratur, opfindelser, formgivning, designs og forretningskendetegn. Beskyttelsen af immaterialrettighederne er lovbestemt.
Kilde: Wikipedia

Af Jeanette Hougaard Gram
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar