Skriv for at begynde søgning

Bæredygtighed Ledelse Seneste nyt

Tema om Gladsaxe: “Partnerskaber skal bane vej for verdensmål”

Verdensmålene kan ikke realiseres uden partnerskaber, mener professor emeritus Steen Hildebrandt. Derfor er det så vigtigt, at virksomheder, brancher og myndigheder kommer ud af siloerne.

Steen Hildebrandt har i årevis været optaget af bæredygtigshedsdagsordenen og FN’s 17 verdensmål. Han har skrevet bøger, utallige artikler og publikationer om emnet, holder ofte foredrag om verdensmål og den transformation, de udstikker en retning for, lige som han også sidder med til højbords i mange rådgivende organer som for eksempel 2030-Panelet.

Steen Hildebrandt har derfor også været involveret i det arbejde, Gladsaxe Kommune har igangsat med Gladsaxestrategien, som i høj grad bygger på partnerskaber mellem kommunens interessenter. For faktum er, at verdensmålene lader sig ikke udmønte med mindre virksomheder, lovgivning, parlamenter, kommunalbestyrelser, forbrugere og borgere i et samspil aktiverer en handlekraft, der er orienteret mod en mere helhedsrettet tænkning, forklarer han.

»Mange af de strukturer vi har, og de typer af private og offentlige virksomheder vi har, er organiseret i brancher, produktområder, kundetyper og så videre, og hver især sidder de og optimerer for sig selv. Det vil sige, at de gør, hvad der er bedst muligt for dem selv eller mest profitabelt alene ud fra deres egne interesser. Og så sker der mange gange dét, at man ud fra et helhedssynspunkt og ud fra et globalt synspunkt får uoptimale løsninger,« siger Steen Hildebrandt.

Verdens el-forbrug kan halveres

Han har for nyligt været på besøg i Grundfos, hvor man i høj grad arbejder med bæredygtighed inden for vandteknologi. Herfra forlyder det, at 10 pct. af verdens samlede el-forbrug går til at pumpe vand ud af haner og meget andet. Men endnu mere interessant er det, at el-forbruget kunne halveres, hvis producenter, lovgivning, myndigheder, brancher og NGO’er, der arbejder med vandforsyning, vælger markedets nyeste teknologi, bliver enige om fælles høje standarder for energieffektivitet og arbejder med et sigte, der rækker længere og bredere end næste regnskabsår. Fire europæiske landes el-forbrug kunne spares ved at udfolde den slags greb globalt, oplyser Grundfos til avisen.

»Det er fem pct. af verdens el-forbrug, vi taler om her! Det er milliarder og milliarder, som spildes ved en uhensigtsmæssig organisering. Derfor er partnerskaber så vigtige. Men vi sidder i stedet og suboptimerer inden for hver vores branche og kører vores eget løb. Det er blandt andet derfor, at vi har en masse lobbyister – det er for at suboptimere og sikre bevarelse af suboptimering, bevarelse af brancher og landeinteresser. Så budskabet er, og det er selvfølgelig derfor, at FN har taget det med i verdensmålene, at de kan ikke realiseres med mindre vi begynder at samarbejde og bruger vores viden på andre måder end i alle de siloer, vi har bygget op. Derfor er det sindsygt vigtigt – men også vanskeligt, for folk vil ikke ud af siloerne, for vi lever af vores brancher og egne markeder,« forklarer Steen Hildebrandt.

Det kræver et mindset, hvor virksomheder, også konkurrenter, lærer at samarbejde, at offentligt-privat samarbejde fremmes og nye samarbejder opstår mellem arbejdsgivere og arbejdstagere – over landegrænser, landsdele og lokalt – ikke mindst.

»Partnerskaber – det sker for alvor, når en virksomhed går op i kommunen og snakker med dem om nogle nye ting, som ikke bare bliver ved snakken. Partnerskab – det er når en virksomhed går til en NGO eller til en anden privat virksomhed og siger: ’skulle vi ikke gøre noget som er i vores begges interesse, og som bringer os begge op på et højere niveau?’ Det er jo dér, det rykker,« siger Steen Hildebrandt.

Gå i gang nu

Mange danske, især store, virksomheder arbejder allerede seriøst med at udpege relevante verdensmål at arbejde strategisk med. Grundlæggende som udtryk for en nødvendig ansvarlig handling, men også som konkurrenceparameter. Af begge grunde gælder det om at komme i gang, lyder det fra Steen Hildebrandt.

»Lad være med at vente til kunderne kræver det af jer. Gå i gang nu, for hvis I ikke går i gang nu, gør jeres konkurrenter det, og så er I ikke parate den dag, kunderne kræver det af jer,« lyder opfordringen, og han fortsætter:

»Verdensmål er ikke en usikker, men en sikker dagsorden, så det er ikke sådan, at man risikerer at verdensmålene er gået af mode og glemt om tre år – det vil ikke ske. Så man kan roligt investere i verdensmålene, for det er sikkert at verdensmålene vil blive mere og mere relevante og vigtige. Det er min tro og overbevisning. Derfor er det bare med at komme ind i kampen, inden der er andre, der overtager. Det betyder også, at de gode virkomheder, de går foran. Ikke fordi de skal redde verden, men fordi de kan se, at det er den vej verden går, og at virksomheden også ønsker at være en interessant virksomhed om ti år og derfor må på banen.«

Af Jeanette Hougaard Gram

erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar