Skriv for at begynde søgning

Seneste nyt

Tjek: SMV’er fritaget for revisionspligt begår ikke flere fejl

En ny undersøgelse foretaget af Erhvervsstyrelsen og skatteforvaltningen viser, at SMV’ernes mulighed for at fravælge revision ikke har signifikant betydning for antallet af fejl i virksomhedernes årsregnskaber eller skatteangivelser.

Undersøgelsen er gennemført for at afdække det fremadrettede behov for revisionspligt og betydningen af revision og andre revisorydelser for regnskabskvalitet og skatte- og momsbetaling, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

Revision har ikke signifikant betydning for antallet af fejl i virksomhedernes regnskaber eller skatteindberetninger, dog har reviderede selskaber signifikant færre fejl i momsindberetningerne.

Selskaber, der benytter revisor, har generelt færre fejl i indberetningerne, men det er ikke afgørende, om det er revision eller billigere ydelser som for eksempel regnskabsmæssig assistance til opstilling af regnskabet, der benyttes.

Der er ingen signifikant forskel på det gennemsnitlige skattegab for selskaber med og uden revideret årsregnskab. Det samme gør sig gældende for selskaber med og uden bistand fra godkendt revisor.

Den lempede revisionspligt estimeres i 2017 at have givet de selskaber, som har mulighed for at fravælge revision, en direkte besparelse på revisorhonorarer i størrelsesordenen 1,6 milliarder kroner og det glæder erhvervsminitser Rasmus Jarlov sig over.

“Med undersøgelsen har vi nu et solidt grundlag for at vurdere revisionspligtens betydning for regnskabskvalitet og virksomhedernes overholdelse af skattereglerne. Erhvervsstyrelsens rapport viser, at dommedagsprofetierne om tidligere lempelser af revisionspligten ikke holder stik, og at der ikke er nogen signifikant forskel i skatteangivelserne for selskaber med og uden revideret regnskab, om end der er færre fejl i momsangivelserne. Derimod viser undersøgelsen, at den lempede revisionspligt har givet besparelser i milliardklassen til en lang række virksomheder.”

Skriv en kommentar